top of page

En ljusarbetares skyldigheter

När man tänker på en fyr och dess skyldigheter är dessa ungefär samma som för en ljusarbetare.


När ljuset hjälper till att styra skepp tryggt och säkert in i hamnen, så gläder sig fyren. När detta händer så går emellertid inte fyrvaktaren om bord på skeppet och fixar ett party med kaptenen på skeppet. I stället så gläder sig fyrvaktaren tyst för sig själv och fortsätter att lysa. De flesta kaptener som når hamnen tryggt och säkert med hjälp av ljuset kommer aldrig att lära känna fyrvaktaren. Och fyrvaktaren publicerar inte ett uttalande och berättar för andra att han har räddat ett skepp. Han är tyst och fortsätter, ofta ensam, förankrad i klippan.

För de skepp som inte tittade upp och såg fyren, och på grund av detta hamnade i sjönöd så kanske fyrvaktaren blir lite ledsen. Men fyrvaktaren lämnar inte sin post för att rädda skeppet. Fyrvaktaren tar inte hänsyn till de som hamnar mot klipporna. Fyrvaktaren blir inte deprimerad på grund av händelsen och tar ner fyren på grund av det skepp som inte såg ljuset. NEJ. i Stället så fortsätter fyren med sitt syfte vilket är att lysa, att lysa och att lysa.
21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page