top of page
Samhörighet

Karuna Reiki

En del i Reiki-systemet för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. 

Kursdeltagaren initieras till åtta kraftfulla energistrålar som hör ihop med specifika symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Dessa strålar är av så hög vibration att man först ska ha integrerat Reikimasterenergin för att vara redo för dem.


Holy Fire ® III Världsfreds-Karuna Reiki ® innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka. Även alla initieringsprocedurer blir förenklade men ändå mycket kraftfullare genom Holy Fire ®-systemet. Grundaren William Lee Rand kallar nivån för Holy Fire ® III Världsfred, fast det är den femte versionen av Holy Fire ®


Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också att lära ut Holy Fire ® III Världsfreds-Karuna Reiki ®. Du kommer dessutom att kunna lära ut alla nivåer för Usui-Reikisystemet med Holy Fire ® III Världsfreds-versionen. 

 

bottom of page