top of page
reiki Behandling

Reiki I, II & III

En väldigt bra självläkande metod! Avslappnande, avstressande och alla kan lära sig.

Finns både tillgänglig som fysisk kurs eller på distans via Zoom.

Kontakta oss för förslag på ort och datum för genomförande av kursen.

Reiki är en mjuk och effektiv metod. Den fysiska beröringen frigör må-bra-hormon oxytocin samtidigt som den påverkar kroppens subtila energisystem. Spänningar löses upp så att du kan släppa taget så du kan släppa taget om det som orsakar smärta, oro eller andra begränsningar.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak. Reiki löser upp spänningar och frigör det som en gång orsakat dem.


Reiki är ingen quick-fix utan arbetar på flera plan samtidigt. Du går ner i djup avslappning som gör det möjligt för kroppen att starta en läkningsprocess.


Efter kursen har du möjlighet att vara med på Reikiträffar för att fika, byta behandlingar, ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Våra Reiki kurser

I alla våra kurser ingår även Holy Fire 3 © som är en uppgradering av Usui Reikis helande system, läs mer om Holy Fire © nedan.

Vi har också tillfällen då man går Usui Reiki I & II tillsammans under flera dagar för 5 600 kr.

Usui Reiki I grundkurs

Grundkursen är även en kurs i personlig utveckling, intuitionen ökar och man blir mer medveten om blockeringar och mönster som skapar problem i ens liv.

Längd: 2 dagar

Kostnad: 3 600 kr

Usui Reiki II fortsättningskurs

Flera initieringar och man får även lära sig att skicka Reiki på distans med hjälp av heliga Reiki-symboler. 

Längd: 2 dagar

Kostnad: 4 100 kr

Usui Reiki III ART/Master Teacher

Master-kursen är värdefull både om du vill undervisa eller om du gör det för din egen skull. Denna kurs innehåller mycket mer egen utveckling i form av meditationer direkt från Holy Fire energin. 

Längd: 3 dagar

Kostnad: 10 600 kr

Fire trick

Sedan jag först lärde mig Reiki 1993 har jag använt det på något sätt i mitt liv varje dag och jag har lärt känna så många underbara människor på vägen.

Liliann Gustavsson, Reikicentrum

Mer om Holy Fire ©

Holy Fire är en uppgradering av Usui Reiki som kommer från International Center for Reiki Training, William Rand.

Läs mer på Williams hemsida.


Det är en härlig energi som tillförts Usui Reiki och här kommer lite info om kursen. Usui/Holy Fire Reiki är mjuk men ändå kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning.


Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer och har hög potential. Den arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin och kan hela spontant när problem kommer upp.


Respekterar alltid den fria viljan.

Helar djupt och snabbt.

Helar relationer och interaktioner med andra.

Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.

Ger spontant vägledning.

Tenderar att utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, lugn och kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.


Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare. Att bli initierad till Holy Fire tillåter dig att släppa andliga bindningar som du kanske vuxit ifrån men som ännu inte lämnat dig, du kan också frigöra personer eller platser från andar.


William pratar om att man behöver vägledning från "Tredje Himlen", förklaring på detta får man på kursen, om man har vägledning från "Andra Himlen" så kan det stoppa och begränsa personen. Med Holy Fire förbinds du med "Källan" och HOLY här betyder HEL mer än helig.


All andlig guidning är att vägleda en elev till "Källan" och sedan hjälpa eleven att utveckla en starkare förbindelse med "Källan".


Då man blivit familjär med energin kan man åter bjuda in de andliga guider som Holy Fire anser stödjer din andliga utveckling.


I Holy Fire ingår inte initieringar utan "tändningar" och meditationer som kommer direkt från Holy Fire energin. Vi får också kontakt med Helande Eld som snabbar upp helandet av djupt liggande problem.

bottom of page