top of page
Hands-Holding-a-Map

Din inre karta

Det är sällan vi blir uppmärksamma på att vi över huvudtaget har en inre karta, den här inre kartan styr hur vi känner oss och hur livet utvecklar sig.

Outredda konflikter. Situationer som liksom står och stampar utan att komma någon vart. Saker som aldrig blir fullständigt färdiga. Detta är exempel på saker/situationer som de flesta bär med sig varje dag utan att ens tänka på det. Beroende på livserfarenhet och olika stor förmåga att leva i nuet snarare än i det förgångna är bagaget olika stort för var och en av oss. Detta tar energi, dvs det kostar energi att bära på detta bagage och energin behöver vi bättre för att leva. Om du börjar med att skapa en inre karta, göra en kartläggning, så ser man ganska snart vad det är som blockerar dina energier.

Visste du ens att du hade en inre karta? Den verkligt ansvarsfulla hållningen är när man inser att alla problem i ens liv beror på egna känslomässiga sår. Varför ska vi göra det här jobbet? De flesta otrevliga situationer som uppstår i livet kan ledas tillbaka till våra fel: vi grälar med vår partner, vi har problem på arbetet, vi blir osams med våra vänner etc. Att förstå de grundläggande känslomässiga såren är det enda sättet att bli av med problemen för gott. Man kan säga att det undermedvetna med alla sina många obearbetade intryck och händelser är orsaken till att vi inte handlar optimalt och får den framgång med våra liv som vi borde ha.

Vi har en inre karta som kan vara av god eller dålig kvalitet med alla våra fel och bister. Det är sällan vi blir uppmärksamma på att vi över huvud taget har en inre karta, vi uppfattar bara oss själva som tursamma eller otursamma. Folk som lever det goda livet är i själva verket människor som arbetar hårt med sin inre karta och kunnat inse när turen har infunnit sig och förstått att gripa chansen och utnyttja den fullt ut.

Människor med dåliga kartor har också tur ibland men förstår inte när de stora möjligheterna yppar sig. När man får chansen att bli klokare tar man den inte, när man möter döden blundar man, när man blir arbetslös och får det enda vi aldrig kan få nog av, nämligen tid, förbannar man sitt liv och låter tiden och möjligheten gå en ur händerna.

En person med en dålig inre karta kommer alltid att tolka sin situation som att han eller hon är ett offer för de onda krafterna i den yttre världen. En person med en bra inre karta tolkar samma negativa upplevelser som utmaningar, som erbjuder goda tillfällen att bli klokare på sig själv och världen och därmed rättar till de personliga fel som är orsaken till problemen. När man inser vilken enorm betydelse kvaliteten på kartan har för livskvaliteten blir det ganska självklart varför man måste arbeta med sin inre karta.


Vad gör man då?

Se dig omkring vad blockerar dig mest just nu, vad tar din energi just nu? Hur ser din karta ut.Hur är det på arbetet, med hälsan, hur känner du dig? Skriv ner vad du ser och tänk lite på var din energi befinner sig. Om allt är kaos, vilket vi inte hoppas förstås, så finns det kanske en större del i ditt liv som inte fungerar just nu.

Du är en själ på en mänsklig resa som har inkarnerat på Moder Jord för att lära oss läxor. Det finns inga misstag, alla läxor kommer att upprepas tills de är lärda

Hur vi lär oss är helt upp till oss och kontrolleras helt av oss själva.

Vi skapar våra egna tankar och trosföreställningar och de skapar i sin tur våra känslor, som är positiva negativa eller neutrala. Negativa känslor sänker våra vibrationer, och de är destruktiva för varje del av vår varelse. Negativa känslor som finns kvar under en lång tid skapar sjukdom i den fysiska kroppen.

Rädsla är vår enda fiende

Den dagen människan tog in rädslan i sitt liv, tog hon också in en bit av helvetet. Rädslan är nämligen vår enda fiende. Det enda hindret för att lyckas är rädslan för att misslyckas. Men denna insikt kommer inte av sig själv utan genom medveten tankekraft. Kraft att styra bort sin rädsla. Det är lättare att ha kvar rädslor eftersom det inte kräver någon kraft, än att aktivt förinta dem.


Är du intresserad av att effektivt ta bort din rädsla? Boka en shamansk healingbehandling här. Rädsla skapar inre stress, läs gärna mer om vad stress gör för skada i din fysiska kropp här. Människan håller envist fast vid sina rädslor, sina sjukdomar, sina tvivel och sitt fördömande av andra människor. Varför?

Vi är rädda för vad som kommer i stället, kanske bekväma. Men man måste våga tro att det inte finns något att vara rädd för. Det är dags att ta av oss våra skygglappar och se tillvaron som den egentligen är och kan bli. Skapa din egen framtid genom en Kurs i Mirakler.

Vad består denna rädsla av?

Det är alla de samlade erfarenheterna vi fått då vår stolthet fick sig en törn, när en vänskap tog slut, när vi förlorade ansiktet, jagades av ensamhet, en sorg, döden eller en förlorad trygghet. Alla känslor kan egentligen grupperas under två avdelningar: kärlek och rädsla. Och rädslan är alltid starkare tills vi har blivit medvetna om hur den styr våra liv, och i hög grad begränsar det . Först därefter kan vi eliminera den. Det kan man effektivt göra med shamansk healing  ), en metod som i korthet innebär att man andas bort rädslan.

Var och en måste givetvis leva sitt liv som den vill men avstår DU från att leva pga rädsla tills det nästan är för sent? Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Börja leva redan nu. Unna dig själv att delta i livet och boka en behandling för dina blockeringar Shamansk healing

Om du är fullständigt nöjd med ditt liv och det som finns omkring dig, då kan du lugnt luta dig tillbaka och njuta av livet.

Om du skulle stöta på hinder på livets väg någon gång är det kanske underbart att veta att det finns en handlingsplan och du kommer då vidare.


Du kan också redan nu lära dig Reiki, en metod som alla kan lära sig och som inte kräver några förkunskaper. Läs mer om Reiki här eller boka en Kurs i Mirakler, för att redan nu ta befälet och skapa det du vill.

Känslor är också något som kan blockera tillvaron, exempel på sådana känslor är:

 • Hopplöshet

 • Värdelöshet

 • Maktlöshet

 • Rädsla

 • Hat

 • Nedstämdhet

 • Skuld

 • Skam

 • Förödmjukelse

 • Avvisande

 • Svek

Alla känslor som inte balanseras skapar inre stress, läs mer om vad stress gör med din fysiska kropp Stress

En känsla är en känsla och inte DU.

Kommer en känsla – öva på att ta emot den, titta på den och sedan släppa

Jag upplever en känsla men jag är inte känslan. Jag är den som känner känslan och om den blockerar dig så kan man genom en Shamansk healing förändra den så att den blir i balans.


Tänk dig att du är ett träd, rötterna går långt ner i jorden och känslorna är vinden som blåser i trädkronorna, ibland är det storm men trädet står kvar. Stormar varar aldrig för evigt och så gör inte känslor heller.

För att lättare kunna skapa ditt liv som du vill ha det kan du anmäla dig till Mirakelkursen

Vi är här i vårt fysiska tillstånd för att lära oss och för att mogna. Vi lär oss karaktärsdrag och egenskaper som kärlek, icke-våld, medkänsla, barmhärtighet, tro, hopp, förlåtelse, förståelse och medvetenhet.

Vi lär oss huvudsakligen med hjälp av relationer. Genom den glädje och smärta som hör till samvaron med andra människor gör vi våra framsteg. Relationer är underbara men mödosamma möjligheter för oss att lära oss någonting.

Vi kan lära oss mer när det är många hinder i vår väg än när det inte finns några hinder alls. Ett liv med svåra relationer, fyllt av hinder och förluster, erbjuder flest möjligheter för själen att mogna. Du kan ha valt det svårare livet för att påskynda din andliga tillväxt. En dålig relation skapar inre stress, läs mer om vad inre stress ger för fysiska reaktioner. Men det finns också mycket att göra när det blir problem i relationer. En så kallad karma-rensning kan göras antingen med en EBT behandling eller shamansk healing.


Exempel på sådan karma som kan förmörka relationer är: 

 • Ständiga gräl

 • Mental misshandel

 • Sviken av partner

 • Otrohet

 • Man känner sig kontrollerad/fången i relationen

 • Någon överdrivet beroende

 • Brist på uppmärksamhet

 • Detta är exempel det kan finnas andra saker också som påverkar och förstår relationer, en sådan är bl a ekonomiska problem i relationen.


Tänk på:

 • Varje händelse och varje människa i ditt liv finns där för att du har fört dem dit.

 • Du väljer själv vad du vill göra av det.

bottom of page