top of page
Image by Nathan Lindahl

Shamansk healing inkl. Munay Ki

En kurs i personlig utveckling med shamanska traditioner och ceremonier.

Kursupplägg

De fyra väderstrecken inkl. Munay Ki och eldceremonier. De nio initieringsriterna för att bli en person med kraft och visdom, en person som accepterar vårdandet av hela skapelsen. 

Kostnad: 3 700 kr

Del 1 – Var är jag just nu och vad begränsar mig mest just nu?

Energiöverföringar Munay Ki: Healers Rite och Bands of Power.

Del 2 – Förfädernas präglingar och hur vi frigör oss från dem.

Energiöverföringar Munay Ki: Harmony Rites och Seers Rites.

Del 3 – Olika roller i livet.

Energiöverföringar Munay Ki: Daykeepers Rite, Wisdomkeepers Rite och Earthkeepers Rite.

Del 4 – Vad vill jag ha och vad hindrar mig för närvarande?

Energiöverföringar Munay Ki: Star Rite och Creator Rite. Kvinnans rit.

Image by Sam Bark

FORSÄTTNINGSKURS
 
Nustas Karpay 3 500 kr
 
Fortsättningskurs hur vi lär oss arbeta med den feminina energin djupt in i oss själva. Nustasenergin ger av sitt eget ljus in till oss och hjälper oss att komma i kontakt med Moder Jord. Vi blir sammankopplade med den kvinnliga energin i oss själva/den kvinnliga energi som finns i mannen. Detta ger balans i livet och kontakt med vår levande energi. Båda dessa delar kan ges vidare när du har integrerat dem i din egen energi.

Dr. Alberto Villoldo Munay Ki och shamansk healing. Dr. Alberto Villoldo är grundare till The Four Winds, en västerländsk skola för att lära sig shamansk energimedicin och traditioner. 

bottom of page