Golden Heart of the Merkabah

Golden Heart of the Merkabah workshop

Plats: Reikicentrum Lidköping


Datum: Se under kommande kurser och läs mer under www.merkabah.se.

Tider 9.30-16.30

Anmälningsavgift 800 betalas till konto 303130-9 meddela mig så skickar jag faktura.

Resterande kursavgift innan kursstart 2700 önskar du den avancerade kurser är priset 7 200 och 7 dagar alltså ytterligare fyra dagar.


Merkahah är en av de mest kraftfulla meditationsövningarna som finns på planeten just nu. Det var den mest hemliga och även den heligaste läran som gjordes av mysterieskolorna i Egypten och Grekland. Att praktisera Merkabah är att kommunicera med Änglarna direkt och ta emot djupa lärdomar från dem. Genom att rätt lära sig att spinna vår Merkabah (Mer betyder ljus, Ka betyder Ande och Ba betyder kropp) så bildas en bro mellan högre och lägre intelligens som tillåter en prägling av den Gudomliga Lågan. Det höjer vår andliga vibration, lär oss, helar oss och skapar en Regnbågsbro till Högre Kommunikation.

Merkabah är att uppnå uppstigande i detta liv. Genom att aktivera vår individuella Merkabah enligt den Gudomliga ordningen så gör vi alla runtomkring oss en tjänst och även för det kollektiva medvetande och för mänskligheten, och vi börjar också få instruktioner från Ljusets Broderskap och blir Världslärare.

Genom Merkabah, blir ditt DNA flödat av Ljus och koder för uppstigande aktiveras som finns lagrade i vårt medvetande så att vi inser vår Själs uppdrag i detta liv. I vårt DNA finns också en holografisk representation av alla inkarnationer lagrat som vi har haft på denna planet. Du har blivit inkarnerad speciella tider i jordens historia, så att det som en helhet kan skapa ett nät av erfarenheter. Genom uppstigandeprocessen kommer detta nät att aktivera en höjning av jordens multidimensionella vibration (utanför tid och rum).

Detta är en kurs på avancerad nivå, den rekommenderas bara till de som är vana att meditera och kan hantera sin energi och är grundade..