top of page

Vad innebär att skicka Reiki

I Reiki 2 lär man sig att skicka Reiki men vad innebär det egentligen.

Enkelt uttryckt innebär det att man skickar energi till framtiden för att där skapa utrymme för det man vill skapa. Varför ska man göra det kanske man frågar. Alla vet ju att det som vi har allra mest brist av är tid. Ja just tid.

Enkelt att säga att jag ska lägga om taket men tiden bara glider iväg, saker kommer emellan, plötsligt har det gått tre år och taket är fortfarande olagt eftersom TIDEN aldrig infunnit sig.. Detta på grund av distraktioner som dagligen och stundligen inträffar. Tvättmaskinen ska tas ur, lunch ska lagas, grannen ber om hjälp, bilen måste servas. Och allt detta behöver ju göras men hur skapas då detta utrymme plötsligt.


Reiki innebär att man skickar energi till att utrymmet ska skapas. Sedan överlåter man till Reikienergin att göra detta. Man kan också ta ett vägbygge som metafor. En del vägar är det mycket jobb med, sprängning, schaktning, kanske en tunnel genom ett berg eller dylika. hinder på vägen. Men det fina med Reiki är att vi behöver inte göra detta jobb. Vi överlåter det besvärliga jobbet till üniversum/reiki energin.


Det svåra är att lämna kontrollen, vi behöver inte veta hur det ska göras, vi vet heller inte hur lång tid det kommer att ta (se metaforen om vägen) men vi kan lugnt luta oss tillbaka och vänta på att detta utrymme plötsligt infinner sig. När det väl gör det så flyter allt på, i exemplet med taket är det ju bra om vädret är perfekt och allt virke finns på plats och att arbetet går med lätthet och utan ansträngning. Det finns många exempel så vill du veta mer och boka en Reiki 2 kurs eller bara repetera så hör gärna av dig. www.reikicentrum.se


37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Öka kontakten med ditt DNA. Vi använder bara 33% eller mindre av vårt DNA. Mitt DNA arbetar nu med 44% detta eller nåt ännu bättre önskar jag mig. Skicka Reiki till att aktivera ditt DNA till det du b

Hur ReikicentrumLidköping hanterar data I maj 2018 införs en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisa

Öka din tillit är väldigt viktigt, använd de redskap du har för detta ändamål. Inse att du genom detta trycker på knappen men universum gör jobbet och en annan del är att kunna släppa det gamla. För m

bottom of page