Vad är Reiki?

OBS! Reiki är numera godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.

Reiki är en mycket gammal metod för stressreducering och avslappning som också är läkande. Reiki stödjer kroppens självläkande system.

Om man är stressad eller sjuk är det viktigt att återhämta sig och en perfekt metod för återhämtning är Reiki,men man behöver inte vara sjuk för att ta en Reikibehandling. Det är en mycket behaglig behandling som ger

  • Avslappning
  • Smärtlindring
  • Bättre immunförsvar
  • Ökad livskvalitet
  • Livsenergi
  • Minskad stress

Reiki används bl a på sjukhus i Norge England och USA. Reiki är ett japanskt ord som betyder universell livsenergi.

Reiki är en japansk metod för stressreducering och djupavslappning som också befrämjar ett helande. Det kräver ingen teknisk utrustning utan är en beröringsbehandling och en effektiv metod för att få balans i vårt moderna liv. Människokroppen består av ren energi. Det är ganska vanligt att det finns en del störningar i energisystemet eftersom vi oftast inte lyssnar på kroppens behov och inte ger oss tid till återhämtning. Med hjälp av Reiki fyller vi på energi i kroppen och vi behöver det helst varje dag. Reiki har använts en långt tillbaka i tiden och

MAN BEHÖVER INTE VARA SJUK FÖR ATT NJUTA AV EN REIKIBEHANDLING.

En Reiki-behandling förmedlar trygghet och tillit. Utveckling och läkning sker i den takt som man orkar med. Reiki består av två japanska ord, Rei som man kan översätta med universell och Ki som betyder livsenergi. Mer om historien och Reikis ursprung får man lära sig på kurserna. Reiki finns i dag på sjukhus i USA, England och Norge och det unika med Reiki är att man kan lära sig den här metoden på en 2 dagars kurs för att ge till sig själv.

En hjälp till självhjälp.

Kontakta mig för information om kursdatum.

I Sverige har Reiki introducerats av svensk kanadensiskan Wanja Twan.