Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev November   Förhållanden

Det är svårt att få ett långsiktigt förhållande att fungera eftersom det handlar om balans mellan självständighet och gemenskap.  Vi dras starkt åt båda håll. Vi vill vara åtskilda, självständiga individer som klarar oss på egen hand av egen kraft. Å andra sidan vill vi höra ihop och stå nära en annan människa och känna att vi tillhör en familj eller grupp. När ett par förlorar jämvikten åt något håll uppstår svårigheter.

Om det inte finns tillräckligt mycket av ”vi” i ett förhållande kan följden bli en känslomässig skilsmässa. Två människor kan stå där isolerade och ensamma i ett tomt äktenskap, där de inte delar känslor och upplevelser.

När det inte finns tillräckligt med ”jag” i ett förhållande offrar vi vår tydliga och separata identitet och ansvaret för och kontrollen över vårt eget liv. När driften om gemenskap är starkare förbrukas en mängd energi i att gå upp i den andre och försöka få honom eller henne att försöka uppträda annorlunda eller förändras. I stället för att ta ansvar för våra egna ”själv” känner vi oss ansvariga för vår partners känslomässiga välbefinnande och håller också partnern ansvarig för vårt eget.

Man kan också ha en alltför stor gemenskap, på ytan ett harmoniskt ”vi” där konflikterna är få därför att en undergiven partner accepterar den andres dominans.

Lösningen är inte alltid en skilsmässa om man känner något av dessa obalanser i sitt förhållande. Orsaken kan vara minnen från barndomen där man kände sig ensam och utanför. Kanske någon frånvarande förälder eller en förlust. Ett förlust-sår, som att ha blivit lämnad, otrohet eller sviken på något sätt behöver lagas innan något nytt mer harmoniskt kan attraheras.

Man får fråga sig om man har någon referens till det förhållande man vill ha. Referens betyder att man har lärt sig hur ett förhållande ska vara tex genom att titta på sina föräldrar. Ofta är vår referens romantiska sagor där vår partner kommer ridande på en vit springare och de lever lyckliga i alla sina dagar. Livet är inte riktigt så.

Dessa steg kan vara till hjälp
1. fråga sig själv vad man vill ha i ett förhållande, hur man vill leva
2. Vilka är dina referenser när det gäller förhållanden och finns det någon förlust sen tidigare
3. Om den allra vackraste och mest perfekta partnern stod här just nu, skulle du kunna ta emot honom/henne och verkligen tro att en sådan perfekt person är intresserad av just dig. Om inte se p 4
4. Börja med att tycka om dig själv och känna att du är värd en kärleksfull relation
5. Rensa bort all självdestruktivitet som gör att man medvetet förstör för sig själv när allt börjar flyta på.

All sorts helande går att använda i dessa situationer. Men är man inte medveten om problemet så går det heller inte att hela. Behöver du hjälp med en kartläggning för just din relation och varför saker är som de är och vilka åtgärder man kan göra, hör gärna av dig till mig. En sådan kartläggning kostar inget men kan bli ett värdefullt verktyg när du ska jobba med dig själv och din relation.