29-30 juli 2020 Reikicentrum Lidköping

Usui / Holy Fire © III  är en ny form av Reiki som introducerats av William Lee Rand vid International Center of Reiki Training. Den är mjuk men ändå kraftfull och erbjuder rening, helande, kraftpåfyllning och vägledning.

Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer
och har hög potential:

Arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin
och kan hela spontant när problem kommer upp.
Respekterar alltid den fria viljan.
Helar djupt och snabbt.
Helar relationer och interaktioner med andra.
Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.
Ger spontant vägledning.
Tenderar att utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, lugn och kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare.

 

Dessa kvalitéer finns i Reiki 1 och 2, men blir ännu mer uttalade i ART, master och KarunaReiki®

Ordet Holy (helig) i Holy Fire syftar inte på någon religiös betydelse. Holy (helig) kommer från betydelsen att vara hel och fullständig, och det är just den innebörden som syftas på i Holy Fire.

Lärare som vill undervisa med den nya metoden går en tredagars masterkurs i Reiki eller KarunaReiki®. Initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Usui/Holy Fire KarunaReiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Usui/Holy Fire Reiki.

Kursavgift: 6900 kronor inklusive kursmanual och diplom.